BOENDESTÖD

Lojal Omsorg 24 är ett proffessionellt boendestöd som ger stöd på dina villkor. Vi ger ett individuellt anpassat stöd där vi ser till dina styrkor och motiverar eget ansvar och ger stöd med struktur, planering, kontakt med myndigheter eller annat du behöver stöd kring. 

Boendestödet individuellt anpassas efter dina behov och utformas tillsammans med dig, din handläggare och vår personal

Vårt mål är att alla som får boendestöd av oss känner sig stärkta av stödet och kan få stöd i sin livssituation. 

Du har inflytande över din hjälp. Stödet utformas utifrån dina behov och tillsammans med dig, och du bestämmer själv hur och när hjälpen skall utföras.

Vi har engagerad och kompetent personal som möter dig med respekt och har förståelse för ditt tillstånd. Genom vår kulturella mångfald har vi kompetens att möta dig oavsett etnisk bakgrund, religion eller kön och vi kan även anställa personal som pratar ditt språk. Personalen har lång erfarenhet och utbildning inom området boendestöd.

KONTAKTA OSS

Lojal Omsorg 24
Skagersvägen 23
120 38 Årsta

Tel08-684 424 97

Fax: 08-458 11 74

Mobil0723-18 19 70

E-postinfo@lojalomsorg24.se